Mélyinterjú a Janelif Marketing Ügynökségről

Burai-Horváth Diána, a Miskolci Egyetem gazdálkodás és menedzsment alapszak végzős hallgatója készített Menzel Jane-val (*ejtsd: Jánéval), a Janelif Marketing Ügynökség vezetőjével mélyinterjút. A szakdolgozata a JANELIF Bt.-ről szól. Hatalmas megtiszteltetésnek éljük meg ezt, hogy már szakdolgozat is íródik rólunk.

1. Hogyan lett Ön vállalkozó, mi motiválta a vállalkozás indításához?

Gyermekkorom óta vállalkozó szerettem volna lenni, ebben nagyon nagyban befolyásoló tényező az
volt, hogy édesanyámat láttam vállalkozóként. Mellette felnőve folyamatosan ez a példa volt
előttem, így nem is tudtam elképzelni máshogy az életemet. Ez nem jelenti azt, hogy nem próbáltam
volna ki az alkalmazotti létet, és nagyon jó tapasztalatnak tartom, hogy mindkét oldalt
megismerhettem.
Először 19 évesen alapítottam egyéni vállalkozást, Janelif Services néven, ez egy takarító vállalkozás
volt Debrecenben és zömében külföldi diákokat szolgált ki, illetve helyi vállalkozásokat is. Ekkor
készítettem életemben először weboldalt, és rájöttem időközben, hogy az egész vállalkozásomban a
legjobban a marketingtevékenységet élvezem – a weboldal csinosítgatásán túl a közösségi média
jelenlétet és a hirdetések futtatását. Örömmel tapasztaltam, hogy a Google hirdetéseim
folyamatosan hoztak be ügyfeleket a vállalkozáshoz, illetve a Facebook-os jelenlét is ismertté tette a
szolgáltatásainkat.
Később ezt a vállalkozást megszüntettem, mert 3 hónapon keresztül Nigériában éltem, illetve amikor
visszajöttem, arra koncentráltam, hogy végezzek az egyetemen. Befejeztem a nemzetközi
gazdálkodás alapszakomat, illetve megszületett a lányom is. Csecsemő mellett továbbra is aktívan
tanultam, ekkor végeztem el több online marketing kurzust. 2020-ban indítottam a betéti
társaságomat, akkor még más néven, viszont végül tovább vittem a Janelif márkanevet is. Időközben
elvégeztem a marketing mesterszakot is, ugyanis biztos akadémiai alapokra akartam helyezni a
marketingtudásomat, amellett, hogy a gyakorlati megvalósításban is folyamatosan jelen vagyok.
A legnagyobb motivációm a vállalkozói létben a szabadság, amit ad és ebben leginkább az alkotói
szabadságot emelném ki. Egy elképesztően kreatív és álmodozó személyiség vagyok: nem ismerek
lehetetlent, és a vállalkozói keretrendszer ezt hagyja megélni. Természetesen nem lehet erre ilyen
egyszerűen tekinteni, hosszú és rögös az út, mire az ember ehhez elér, hogy fent is tudjon tartani egy
vállalkozást, legyen elég ügyfele. Jelenleg is tanítok még a vállalkozásom mellett, illetve
szeptembertől doktoranduszként fogom kutatni a ’nudge marketing’ területét.

2. Mikor indult a vállalkozása, illetve mi a fő tevékenysége?

A Janelif Marketing Ügynökség 2020. január 15-én indult, akkor még JD Quest Bt. név alatt. Rá egy
évvel át lett nevezve JANELIF Bt.-re. A főtevékenysége mindig reklámügynökségi tevékenység volt, de
sok már tevékenységi kör is fel lett véve. 

3. Hány alkalmazottja van?

Jelenleg egy sincs, de ez a tény abból is fakad, hogy grafikusaink és minden más
marketingtevékenységet végző kollégánk szabadúszóként tevékenykedik, és vagy vállalkozóként

számláz be, vagy megbízási szerződéssel dolgozunk együtt; bérszámfejtve az adott projekt utáni
jövedelmet, mely változó annak függvényében, hogy mennyi munkát vállal el az adott illető.
Volt korábban takarító és segédmunkás kollégánk foglalkoztatva, de az iroda körüli munkák
elvégzésére.

4. Készítettek üzleti tervet a vállalkozás indításakor?

Igen, mégpedig azért is, mert pályázati kereten belül indult a vállalkozás, és ott az elbírálás alapja az
üzleti terv volt. Természetesen a megvalósítás folyamata különbözött a tervezettől, de ez így van
rendjén és így természetes. Sőt idővel szükségszerűnek tartom a rendszeres átgondolását az üzleti
tervnek és még ha formailag nem is hivatalos módon készül el, de szükséges a terv folyamatos
átgondolása a siker érdekében.

5. Milyen szolgáltatásokat árul a vállalkozás?

A weboldalak készítésétől a közösségi média menedzsmenten át, egészen az okatásig széleskörű a
szolgáltatási palettánk, de ami szűkíti a tevékenységeink körét, az az, hogy mi csak a LOHAS
célcsoportot megcélzó vállalkozásokat szolgáljuk ki. LOHAS = Lifestyle Of Health And Sustainability;
olyan fogyasztói attitűdökkel és viselkedéssel jellemezhető fogyasztói csoport, mely fókuszában az
egészség és a fenntarthatóság áll.


A szolgáltatásaink a következőek:


 – arculat
 – nyomtatott grafika
 – marketing tanácsadás
 – weboldal készítés
 – webáruház készítés
 – landoló oldal készítés
 – netnográf piackutatás
 – Tiktok menedzsment
 – Tiktok hirdetésmenedzsment
 – rendezvényszervezés
 – képzések lebonyolítása
 – workshopok
 – kurzusok
 – személyes oktatás és tanácsadás

6. Kik a cég célcsoportjai?

A Janelif Marketing Ügynökség a LOHAS fogyasztók elérésében segít nudge marketing technikákkal és
a digitalizáció segítségével, tehát olyan ügyfelekkel dolgozunk, akik ezt a speciális célcsoportot
kívánják elérni. A LOHAS kifejezés jelentése: ’Lifestyle Of Health And Sustainability’, tehát olyan
fogyasztói attitűdökkel és viselkedéssel jellemezhető fogyasztói csoport, mely fókuszában az
egészség és a fenntarthatóság áll.
Marketingkutatóként a LOHAS fogyasztói csoporttal és az azt elérő ‘nudge’ marketinggel foglalkozok.
Az ösztökélő vagy nudge marketing olyan marketingüzeneteket és marketingingereket kíván
közvetíteni a fogyasztók felé, amelyek hatékonyan ösztönzik őket a kívánt viselkedés
megvalósítására.

7. A vállalkozás indításakor milyen célokat tűzött ki maga elé?

Fontosnak tartottam a csapat bővülését, illetve természetesen az ügyfélkör folyamatos bővülést, ami
az előbbit is eredményezi. Külön cél volt a külföldi piacra való nyitás, amely a mai napig még nem
valósult meg.

8. Mikor érezte azt, hogy előre lépett, mint vállalkozó?

Vállalkozóként az elért sikereket sokszor nem is sikernek éli meg az ember, vagy éppen nem tartja azt
magas szintűnek, annak ellenére, hogy kívülállók ezt máshogy is láthatják. Mégis sikerként élem meg
azt, amikor úgy keresnek meg ügyfelek, hogy már elismerően fordulnak felém a múlt munkásságát
illetően, és hozzám fordulnak tanácsadásért. Vagy amikor fiatalok kérnek tőlem vállalkozói tanácsot,
vagy amikor a marketing mesterszakos államvizsgámon a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi
karának a Kereskedelem és Marketing Intézet vezetője gratulál a sikeres vállalkozásomhoz – ez jó
érzéssel tölt el, miközben soha nem érzem elégnek azt, amit már az asztalra letettem.

9. Vannak állandó ügyfelei?

Igen, nagyon büszke vagyok arra, hogy a csapatom is részese a Natur Gold Shop (hamarosan Grana
Antico Shop) bio ősi gabonákból készített termékek webáruházának a sikerének, illetve részt vehetett
és vesz részt jelenleg is a termékfejlesztési folyamatban, melynek célja a termékek több hazai és
külföldi nagyobb áruházláncok polcaira való eljuttatása. Számunka fontosabb, hogy inkább kevesebb
számú ügyféllel, de minőségi munkát végezhessünk. Vannak folyamatosan, kisebb kérésekkel
visszatérő ügyfeleink is, akiket szintén szívesen szolgálunk ki hosszútávon, például a weboldalaik és
webáruházaik karbantartásával.

10. Havonta átlagosan hány ügyfele van?

Változó, de körülbelül 3-4 az átlag.

11. Hogyan zajlik le egy megrendelés?

Először is kapunk egy megkeresést, ez lehet közösségi média felületről, a weboldalunkról, vagy éppen
ajánlás alapján. Miután megtudjuk a potenciális ügyfél nagyvonalakban megfogalmazott igényét,
telefonhívásra vagy emailes egyeztetésre invitáljuk. Ekkor részletes kérdéssort kapnak, hogy
pontosan fel tudjuk mérni az adott igényt, majd erre kapnak árajánlatot. Ha az árajánlat elfogadásra
kerül, akkor szerződünk nagyobb projektek esetén, kisebbeknél hozzálátunk a megvalósításhoz.

12. Kapott visszajelzéseket a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban?

Igen, és erre folyamatosan kifejezett igényt tartunk, hiszen rendkívül fontos számunkra az ügyfél
elégedettsége, illetve azon túl az ő saját célcsoportjának az elérésében alkotott siker. Hiszen ez az a
mutató, ami igazán számít, hogy az ügyfelünk sikeréhez mennyire tudtunk hozzájárulni.
13. Volt már rá példa, hogy elégedetlen volt egy ügyfél?
Természetesen igen: ennek okait is mindig megvizsgáltuk, hiszen ez a fejlődésünk egyik kulcsa. Volt,
hogy a szakterületünkön való járatlanságának okán többet várt volna el tőlünk, például egyedi
fejlesztéssel megoldható tevékenységeket, miközben mi olyat nem vállalunk. Volt olyan, hogy
elhúzódott egy-egy projekt, vagy kevesebb összegért várt volna el jóval több munkát.

14. Mekkora volt a vállalkozás árbevétele az előző lezárt üzleti évben?

A vállalkozás árbevétele 9.738.000 Ft volt az első üzleti évben.

15. Mi alapján határozza meg az árakat? Vannak-e kedvezményes csomagjaik?

Az ár általában egyedileg van meghatározva, egyedi árajánlat formájában kerül ismertetésre, de
tettünk kísérletet csomagajánlatok elkészítésére is. Jelenleg viszont azt tapasztaljuk, hogy még
mindig jobb lehet az egyedi árajánlat adása, hiszen minden projekt abszolút egyedi és más igényeket,
célokat fogalmaz meg. Ennek ellenére van egy belső árlistánk, amelyhez tudunk igazodni, így tudjuk
biztosan a hasonló árszínvonalat garantálni, illetve ez az árlista már előre elkészített ismertetőt is
tartalmat, mely részletesen bemutatja az adott szolgáltatás milyenségét. Az árat meghatározza
alapvetően a humán erőforrás költsége, mint fő tényező, de számba van véve az adott projekt
nehézségi foka, a felhasznált szoftverek és egyéb kiegészítő szolgáltatások árai, illetve természetesen
a piacon fellelhető hasonló szolgáltatók árszínvonala is. Természetesen erről kevesebbet tudunk,
hiszen a mi területünkön az egyedi árajánlat kiküldése a jellemző. Illetve természetesen már nem
vállalunk olyan cégeket, akik nem tudják, vagy nem akarják megfizetni a mi árszínvonalunkat.
Kezdetben volt arra példa, hogy első ügyfelek gyanánt nagyon alacsony összegért, vagy a
referenciagyűjtés kedvéért is dolgoztunk, de mára erre már abszolút nincs kapacitásunk. Inkább
visszautasítunk potenciális ügyfeleket, mintsem, hogy ne tudjuk őket a megfelelő színvonalon
kiszolgálni.

16. Mi volt a legnagyobb kihívás, milyen nehézségekkel nézett szembe a vállalkozás
indítása óta?

Sok, számos kihívás megtalált minket, de a legnagyobb kihívást talán az jelentette, hogy a megfelelő
partnereket találjuk meg – akikkel nem csak szívesen dolgozunk együtt, és meg tudják fizetni a
szolgáltatásunkat hosszútávon, de az értékrendünkbe is beilleszkednek. Az idő előrehaladtával és a
saját fejlődésünk következtében ez egyre kevésbé jelent problémát, itt inkább a növekedés veszi át
ezen kihívás helyét idővel: hogyan tudjuk a megfelelő munkaerővel magas szinten szolgálni egyre
bővülő ügyfélkörünket? Éppen ezért indítjuk a gyakornoki programunkat is a megfelelően felkészült
utánpótlás érdekében, illetve fejlesztjük a belső projekt menedzsment gyakorlatunkat is, hogy a
lehető legeffektívebben dolgozhassanak csapatunk tagjai, bárhol is legyenek a világban egy laptop és
wifi társaságában.

17. Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Mindenképpen a növekedés, hogy Kft. vállalkozási formában működhessünk, illetve szeretnék a
külföldi piacon is terjeszkedni, különösképpen német nyelvterületen. Ennek oka a származásom és a
kulturális felfogásom, illetve nyelvismeretem is, de szeretnék több olyan magyar céggel is együtt
dolgozni, amelyik nyugaton kíván terjeszkedni.
Ezen kívül marketingkutató doktoranduszként mélyen fogom kutatni a ’nudge marketing’ témáját, a
LOHAS célcsoporttal való összefüggésben is, ezzel is elősegítve a magas színvonalú intellektuális
megközelítést az ügyfeleink kiszolgálásában.

A Janelif Marketing Ügynökség töretlenül megy előre, magasabb szinteket üt meg idén, 2023-ban: az első marketimg
workshopjaink, és fókuszcsoportos kutatásaink is most lesznek megvalósítva a Grana Antico Rendezvénytérben, Debrecen városközpontjában.