LOHAS fogyasztói csoport és nudge marketing

A Janelif Marketing Ügynökség a LOHAS fogyasztók elérésében segít nudge marketing technikák és a digitalizáció segítségével.

Tisztázzunk pár fogalmat I.

LOHAS

 • LOHAS = Lifestyle Of Health And Sustainability; olyan fogyasztói attitűdökkel és viselkedéssel jellemezhető fogyasztói csoport, mely fókuszában az egészség és a fenntarthatóság áll.

A LOHAS fogyasztókhoz társított dimenziók általában:

 • Környezetvédelem
 • Egészségmegőrzés és –tudatosság
 • Individualista értékek
 • Autentikus értékek
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Vállalatoktól elvárt felelősségvállalás
 • Etikus viselkedés

Több szempontból is jelentősek:

 • Magasabb hozzáadott értékű termékeket fogyasztanak
 • Új értékeket fogalmaznak meg
 • Erősen média és digitális világ orientáltak
 • Véleményvezérek
 • Felerősítik a negatív híreket
 • Edukálják a többi fogyasztót
 • Új piacot teremtenek
Tisztázzunk pár fogalmat II.

Nudge Marketing

Az ösztökélő vagy nudge marketing olyan marketingüzeneteket és marketingingereket kíván közvetíteni a fogyasztók felé, amelyek hatékonyan ösztönzik őket a kívánt viselkedés megvalósítására. 

A ’nudge’ szó a magyar nyelvben eléggé nehezen lefordítható fogalmat takar. A szótár szerint jelentése: megbök, meglök, oldalba bök, nógat. Thaler és Sunstein (2008) értelmezésében a döntéshozók valamilyen irányba történő terelését, ösztökélését jelenti. A nudge, annak ellenére, hogy valamilyen előre meghatározott döntés felé tereli a döntéshozót, továbbra is meghagyja a döntés szabadságát (Szántó – Dudás, 2017). Thaler és Sunstein (2008) a nudge-gal összefüggésben vezették be az ún. döntéstervezés (choice architecture) fogalmát, melynek lényege, hogy a döntési helyzetek kialakításánál figyelembe kell venni a magatartástudományi döntéselméletből ismert csapdákat, torzításokat, hibákat. Kiindulópontja szerint az emberek, korlátozott kognitív képességeik és a környezet komplexitásának köszönhetően, nem képesek mindig racionális döntéseket hozni (Szántó, 2011; Szántó – Dudás, 2017).

A szenvedélyem ezen témákban van

Felfogásom formálásában jelentős szerepe van a neveltetésemnek.

Édesanyám vállalkozásai bio ősi gabonákkal kapcsolatosak – gyermekkoromtól kezdve volt lehetőségem fenntartható és egészséges termékekkel találkozni. Ugyanígy gyermekkoromra nyúlik vissza, amikor 13 évesen először tartottam a kezemben tudományosan megalapozott marketing könyvet (Robert B. Cialdini – Hatás).

Méltán mondhatom, hogy a témakörök, amelyekkel foglalkozok a marketingben, az egész eddigi életemben jelen voltak, de újabb szintre emelem ezeket. Azon túl, hogy marketing ügynökségként kiszolgáljuk ügyfeleinket szolgáltatásainkkal, marketingkutatóként aktívan kutatom ezeket a témákat a nudge marketing fogalmára kihegyezve, tudományos keretek között.

Hálás vagyok azért, hogy valóban azzal foglalkozhatok, ami a szenvedélyem, kielégülést ér el az intellektuális énem, amellett, hogy abszolút kiélhetem a kreativitásom.

Azon vállalkozók, akik ránk bízzák a marketingjüket, tudják, hogy abszolút megalapozott, stabil, és folyamatosan megújuló tudás az, ami beépül a márkájukba.